RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w Katedrze Technologii Węglowodanów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie wyższe, w zakresie nauk przyrodniczych,
2. studia podyplomowe w zakresie Technologii Żywności i Żywienia Człowieka,
3. umiejętność posługiwania się techniką HPLC,
4. staż w laboratorium (minimum 6 miesięcy),
5. dobra znajomość obsługi komputera: systemu MS Office 2007, programu Statisitca 10.0, programu Eurochrom,
6. dobra znajomość języka angielskiego,
7. dorobek publikacyjny (przynajmniej 2 opublikowane oryginalne prace twórcze),
Inne wymagania:
• czynny udział w zagranicznej konferencji naukowej,
• umiejętność wyszukiwania informacji w bazach danych: Springer, Ebsco, Elsevier, Web of Knowledge
• kreatywność i dyspozycyjność,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole badawczym,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• samodzielność i odpowiedzialność.
Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy
4. oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego w Katedrze Technologii Węglowodanów” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 23.04.2014
Dokument oglądany razy: 1645