RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
- posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku Geodezja i Kartografia w zakresie Geodezja Rolna,
- posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska,
- posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć z przedmiotów: Informatyka w geodezji, Systemy informacji przestrzennej, Technologia informacyjna,
- posiadają umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną udziałem w konferencjach naukowych i publikacjach,
- posiadają szeroką wiedzę z zakresu współczesnych geodezyjnych technik pomiarowych,
- posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwetaryzacyjnych oraz podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
- posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej,
- wykazują znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- legitymują się co najmniej piętnastoletnim stażem dydaktycznym w charakterze nauczyciela akademickiego.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk rolniczych.
- Wykaz prac opublikowanych.
- Kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU IŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia 9 maja 2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2014 roku.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 16.04.2014
Dokument oglądany razy: 1349