RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

1. stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii,
2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu: marketingu, badań rynkowych i marketingowych, ekonomiki konsumpcji,
3. doświadczenie w promotorstwie prac magisterskich,
4. dobra znajomość języka obcego (preferowany język angielski),
5. odbyte staże zagraniczne, w tym z potwierdzonym prowadzeniem zajęć dydaktycznych,
6. dorobek naukowy potwierdzony publikacjami (w tym z obszaru prowadzonych zajęć dydaktycznych),
7. umiejętność obsługi programów komputerowych: pakiet Microsoft Office, Statistica,

Osoby przystępujące do konkursu proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, p. 225, Tel. 48 (12) 662-44-24, następujących dokumentów:

1. Podanie o zatrudnienie.
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej i podaniem zainteresowań naukowych.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.
5. Wykaz publikacji i inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej.
6. Kwestionariusz osobowy.
7. Opinię z poprzedniego miejsca pracy lub opinię promotora pracy doktorskiej.
8. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 15.04.2014
Dokument oglądany razy: 1366