RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

- spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. Ustaw nr 166, poz.1365 z późniejszymi zmianami),
- posiadają stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska,
- posiadają wykształcenie wyższe w zakresie geodezji,
- wykazują znajomość języka angielskiego lub francuskiego w stopniu komunikatywnym,
- posiadają wieloletnie doświadczenie i przygotowanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zagadnień: „Fotogrametria” i „Fotogrametria cyfrowa”
- posiadają szeroką wiedzę oraz publikacje z zakresu fotogrametrii i skaningu laserowego,
- posiadają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

- Podanie (skierowane do JM Rektora UR).
- CV z podaniem zainteresowań naukowych,
- Informację o dorobku naukowym w zakresie dydaktyki i upowszechniania wiedzy,
- Odpisy dyplomów i nominacji potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego oraz stopnia doktora nauk rolniczych
- Wykaz prac opublikowanych.
- Kwestionariusz osobowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie Jego podstawowym miejscem zatrudnienia.


DOKUMENTY PROSZĘ SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU IŚiG
PL. 30-059 Kraków Al. Mickiewicza 24/28, p. 104; tel. 48 12 662 41 65, fax 48 12 633 11 70
do dnia 12 maja 2014 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2014 roku.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Nie poinformowanie kandydatów o wynikach wyboru jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 09.04.2014
Dokument oglądany razy: 1423