RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Katedrze Chemii i Fizyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo - Ekonomicznego

 


Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych ze specjalnością w zakresie syntezy organicznej.
2. Praktyczna znajomość pracy w laboratorium syntezy organicznej, w tym:
- umiejętność wykonywania reakcji w skali półmikro i makro oraz w niskich temperaturach i w warunkach beztlenowych,
- umiejętność praktycznego stosowania metod chromatograficznych do rozdzielania mieszanin porekcyjnych,
- umiejętność interpretacji widm 1H NMR, 13C NMR, IR, UV-VIS.
3. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pisanie publikacji
oraz korzystanie z literatury naukowej.
4. Umiejętność obsługi komputera w systemie Word, Excel, PPT oraz korzystania z programów do interpretacji widm Mestrenova, Omnic.
5. Umiejętność wyszukiwania informacji w bazach danych chemicznych REAXYS i SciFinder.
Inne wymagania:
- kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole badawczym,
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- samodzielność, poczucie odpowiedzialności, dokładność
- dyspozycyjność.
Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia
4. oświadczenie:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”
Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego w Katedrze Chemii i Fizyki” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 08.04.2014
Dokument oglądany razy: 1597