RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Hodowli Koni

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 


Wymagania stawiane kandydatom:
- posiadanie stopnia naukowego doktor nauk rolniczych z zakresu zootechniki,
- dorobek naukowy w zakresie hodowli i użytkowania koni i psów,
- doświadczenie w prowadzeniu badań nad rozrodem koni i psów,
- znajomość zagadnień pobierania i technik konserwacji nasienia ogiera i psa,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu hodowli koni i psów,
- zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
- dorobek w zakresie organizacji hodowli koni,
- znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora,
- kwestionariusz osobowy,
- wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej
(Impact Factor i MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
- informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej oraz działalności organizacyjnej,
- oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy
po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
- oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć do dnia 28.04.2014 r., w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,
30-059 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.05.2014 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.04.2014
Dokument oglądany razy: 1469