RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORA DS. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO NA KAMPUSIE UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE PRZY AL. 29-LISTOPADA W SEKCJI DS. NADZORU TECHNICZNEGO

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia magisterskie lub inżynierskie na kierunku budownictwo,
2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
3.Przynależniść do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Biegła znajomość przedmiarowania robót oraz kosztorysowania w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w programie RODOS,
4. Znajomość AUTOCAD,
5.Umiejętność koordynowania robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach szkolnictwa wyższego
6. Umiejętność przygotowywania programów funkcjonalno- użytkowych, sporządzania Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
7. Doświadczenie zawodowe: pięć lat praktyki na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w tym dwa lata w szkolnictwie wyższym. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontami co najmniej dwóch obiektów o wartości powyżej 2 000 000,00 zł w ostatnich trzech latach.
8. Znajomość ustawy Prawo budowlane,
9. Znajomość organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
10. Znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.
Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „koordynator”
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 04.04.2014
Dokument oglądany razy: 1364