RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIELE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania kwalifikacyjne:

a) wykształcenie wyższe;
b) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
c) znajomość procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
d) znajomość obsługi komputera – programów pakietu Office i obsługi urządzeń biurowych.

Inne wymagania:

a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
b) odpowiedzialności i zaangażowanie, dokładność i systematyczność;
c) min. 5 lat doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub studia podyplomowe związane z rozliczaniem funduszy unijnych;
d) komunikatywność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

Oferty powinny zawierać:

a) Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
b) CV z aktualną fotografią;
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy i ukończone kursy, szkolenia;
d) oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
e) oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.


Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110. z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziale Zamówień Publicznych”

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 01.04.2014
Dokument oglądany razy: 1855