RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zywienia Człowieka

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Technologii Żywności

 
Warunki konkursu:
• Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
• Zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
• Samodzielność i umiejętność planowania zadań badawczych
• Doświadczenie w pisaniu projektów badawczych
• Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie żywienia człowieka i bromatologii
• Doświadczenie w pracy naukowej w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia człowieka oraz badań nad zwierzętami doświadczalnymi
• Umiejętność pracy w zespole badawczym
• Znajomość języka angielskiego
• Dobra znajomość pakietu Microsoft Office
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr. 164, poz. 1365 z późn. zmianami)

Zainteresowani proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, p.1,31 następujących dokumentów :

• podanie ( JM Rektora UR w Krakowie)
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów oraz odpis dyplomu doktora
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej
• kwestionariusz osobowy
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry
prof. dr hab. inż. Teresy Leszczyńskiej tel:12/662-48-14 (t.leszczynska@ur.krakow.pl)

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania podań upływa dnia: 18-04-2014

Rozstrzygnięcie konkursu 09-05-2014

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 28.03.2014
Dokument oglądany razy: 1601