RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Leśnego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Leśnego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe;
- znajomość języka angielskiego;
- doświadczenie w pracy związanej z obsługą studenta;
- doświadczenie w pracy z aplikacjami zarządzania danymi w Administracji;
- znajomość Uczelnianych Systemów Obsługi Studentów będzie dodatkowym atutem.

Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy
b) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
c) zaangażowanie i odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
d) komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV z aktualną fotografią.
3. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia.
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).
Zakres obowiązków:
- zarządzanie uczelnianym systemem obsługi studenta na poziomie jednostki oraz nadzór i wdrożenia nowych aplikacji powiązanych z systemem- rola wydziałowego administratora systemu USOS;
- obsługa techniczna kont do aplikacji powiązanych z systemem dla pracowników jednostki
- kontrola definiowania szczegółowych wymagań przedmiotowych i punktowych dla programów studiów prowadzonych przez jednostkę;
- przygotowywanie zbiorczych raportów wynikających z funkcjonowania systemu;
- obsługa elektroniczna studentów zagranicznych na poziomie jednostki;
- przygotowywanie danych do systemu POLON;
- bieżące rozwiązywanie problemów pracowników dziekanatu związanych z obsługą studentów w systemie;
- organizowanie w wydziale szkoleń oraz konsultacji dla pracowników dziekanatu, studentów i pracowników wydziału;

Inne wymagania:
a) umiejętności analityczne oraz umiejętność dobrej organizacji pracy
b) zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
c) zaangażowanie i odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,
d) komunikatywność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności.

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110, w terminie do dnia 28 marca 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 11 kwietnia 2014r.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.03.2014
Dokument oglądany razy: 2474