RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W KANCELARII UCZELNI

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Rektor Uniwersytetu Rolniczego

 


Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie co najmniej średnie
• udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w szkole wyższej,
• znajomość zasad funkcjonowania publicznych szkół wyższych,
• biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

Wymagane cechy:
• Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;
• Umiejętność pracy pod presją czasu;
• Zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;
• Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

Dodatkowym atutem będzie:
• Znajomość struktury organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Oferty powinny zawierać:

1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie – list motywacyjny;
2. CV z aktualną fotografią;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia;
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm).

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych UR w Krakowie, ul. Czysta 21, pok. 110. z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Kancelarii Uczelni”
Rektor Uniwersytetu Rolniczego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.03.2014
Dokument oglądany razy: 2570