RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU W SEKCJI NADZORU TECHNICZNEGO

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 


Wymagania kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia magisterskie lub inżynierskie na kierunku elektrotechnika,
2. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia.
3.Przynależniść do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
3. Biegła znajomość przedmiarowania robót oraz kosztorysowania w programie RODOS,
4. Znajomość AUTOCAD,
5. Doświadczenie zawodowe: dwa lata praktyki na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy – kierownika robót
6. Znajomość ustawy Prawo budowlane,
7. Znajomość organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej,
8. Znajomość obsługi komputera - programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.

Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „energetyka”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 05.03.2014
Dokument oglądany razy: 1594