RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego ds. obsługi zwierząt w Centrum Badawczym i Edukacyjnym Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w Rząsce.

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. wykształcenie zawodowe (poparte 5 letnim stażem pracy przy obsłudze zwierząt)
lub co najmniej średnie
2. znajomość podstaw prowadzenia dokumentacji hodowlanej i administracyjnej
3. znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem doświadczeń na zwierzętach
4. znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera
5. znajomość podstawowych zasad funkcjonowania szkoły wyższej i stacji doświadczalnych.

Inne wymagania:
- doświadczenie w pracy ze zwierzętami (drób)
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- samodzielność, poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie
2. CV z aktualną fotografią
3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy oraz ukończone kursy i szkolenia
4. oświadczenie:
- że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
- o pełnej zdolności do czynności prawnych
- o korzystaniu z pełni praw publicznych
5. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego ds. obsługi zwierząt i pracy hodowlanej w CBiE WHiBZ w Rząsce” należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków,
ul. Czysta 21 pok. 110.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia. Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 27.02.2014
Dokument oglądany razy: 1895