RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Dziekanacie Wydziału Rolniczo – Ekonomicznego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie)
2. Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego
3. Znajomość obsługi komputera: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel).

Dodatkowym atutem będzie:
1. Znajomość systemu USOS
2. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły wyższej

Wymagane cechy:
1. Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy;
2. Zaangażowanie i otwartość na nowe wyznania
3. Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista;
4. Umiejętność współpracy w zespole
5. Zdolność do szybkiego uczenia się

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny,
2. CV z aktualną fotografią,
3. kserokopie dyplomu ukończenia studiów i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy oraz ukończone kursy, szkolenia
4. oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm)

Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21, pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 19.02.2014
Dokument oglądany razy: 2622