RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO ELEKTROTECHNIKA W SEKCJI REMONTÓW I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW DZIAŁU OBSŁUGI TECHNICZNEJ I UTRZYMANIA OBIEKTÓW UR

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Kanclerz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane techniczne elektroniczne;
2. Uprawnienia SEP;
3. Uprawnienia na podesty ruchome – zwyżki;
4. Doświadczenie zawodowe: co najmniej trzy lata praktyki na stanowisku pracy związanym z elektrotechniką;
5. Znajomość systemów SSWIN, P.POŻ, CCTV, SKD;
6. Certyfikat POLON;
7. Umiejętność samodzielnego kosztorysowania;
8. Znajomość organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej;
9. Znajomość obsługi komputera – programów pakietu Office i obsługi innych urządzeń biurowych.

Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy;
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność;
 Umiejętność pracy w trudnych warunkach, odporności na stres;
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
2. CV z aktualną fotografią;
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy;
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110 – z dopiskiem „ELEKTROTECHNIK”.
Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 07.02.2014
Dokument oglądany razy: 1494