RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO ds. SOCJALNYCH W DZIALE SPRAW PRACOWNICZYCH I SOCJALNYCH

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Prorektor ds. Organizacji Uczelni i Współpracy z Gospodarką

 


Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności aplikacji Excel i Word, posługiwania się technikami internetowymi oraz obsługi innych urządzeń biurowych,
3. Znajomość prawnych i organizacyjnych zasad funkcjonowania szkoły wyższej.
4. Znajomość zagadnień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Inne wymagania:
 Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność dobrej organizacji pracy,
 Samodzielność i poczucie odpowiedzialności, dokładność, systematyczność,
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”


Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko pracownika ds. socjalnych„ należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 30.01.2014
Dokument oglądany razy: 2288