RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko pracownika naukowo – technicznego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR -Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• Posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii
• Znajomość metod i technik preparacji anatomicznej
• Umiejętność przeprowadzania badań anatomicznych
• Umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym
• Znajomość języka angielskiego
• Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat pracy.

Wymagania dodatkowe :
• Posiadanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych
• Publikacje z zakresu anatomii zwierząt
• Doświadczenie w pracy ze studentami
• Preferowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami
• Dyspozycyjność
• Dokładność, solidność, systematyczność, dobra organizacja pracy
• Umiejętność pracy w zespole

Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia, kwalifikacje, staż
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 21.01.2014
Dokument oglądany razy: 1649