RSS
A A A
SmodBIP

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE MIKROBIOLOGII

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie wyższe, w specjalności mikrobiologia lub analityka biotechno-logiczna,
• doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym w zakresie analizy mikro-biologicznej, diagnostyki bakteriologicznej i mykologicznej (w tym klinicznej),
• umiejętność czytania formuł chemicznych i przepisów, potrzebnych do sporządzania pożywek mikrobiologicznych,
• umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym,
• znajomość zasada bezpieczeństwa w pracach laboratoryjnych,
• znajomość języka angielskiego,
• znajomość obsługi komputera: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), oraz Statistica.

Inne wymagania:
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy, zdolność analitycznego myślenia,
• samodzielność, kreatywność i poczucie odpowiedzialności, dokładność,
• systematyczność, odpowiedzialność, sumienność.
• dyspozycyjność (praca popołudniu),
• umiejętność organizacji pracy w badaniach i w laboratorium,
• życzliwość dla studentów.

Oferty powinny zawierać:
1. Pisemne zgłoszenie udziału w konkursie,
2. CV z aktualną fotografią,
3. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż
4. Oświadczenie, że Uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy,
5. Oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków, ul. Czysta 21 pok. 110.

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenna sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.


Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 20.01.2014
Dokument oglądany razy: 1880