RSS
A A A
SmodBIP

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej w Instytucie Inżynierii Rolniczej i Informatyki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać stopień naukowy doktora w obszarze wiedzy nauk ścisłych lub przyrodniczych, w dyscyplinie fizyka, biofizyka lub biologia;
2. posiadać ukończone studia o kierunku studiów bezpośrednio związanym lub pokrewnym dyscyplinie: matematyka, fizyka lub biologia;
3. posiadać przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu matematycznego modelowania procesów fizycznych;
4. legitymować się dorobkiem publikacyjnym (preferowane będą prace opublikowane w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor) z zakresu: matematycznego modelowania wzrostu roślin z uwzględnieniem zagadnień termodynamiki, właściwości mechanicznych i fizycznych roślin;
5. zatrudnienie w Uniwersytecie powinno być podstawowym miejscem pracy;
6. wykazać zamiłowanie i uzdolnienia do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
7. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
8. wymagana jest nienaganna postawa etyczno-moralna.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
• podanie
• kwestionariusz osobowy
• życiorys
• odpis dyplomu doktorskiego
• opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy/opinia promotora
• wykaz publikacji

Dokumenty należy składać w
Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.


Termin składania podań upływa z dniem 15 luty 2014 r.

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.01.2014
Dokument oglądany razy: 1460