RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 31.05.2012 z powodu:

x

Konkurs na stanowisko instruktora /mężczyzna/ w Studium Wychowania Fizycznego

usunięty

Organizator: Kierownik Studium Wychowania Fizycznego

 

 

O stanowisko może ubiegać się osoba spełniająca warunki:
- posiada tytuł zawodowy magistra
- uprawnienia trenera II klasy piłki nożnej
- uprawnienia instruktorskie ze specjalności: instruktor rekreacji ruchowej,
instruktor snowboardu, instruktor pływania, instruktor Aqua Aerobiku
 - co najmniej 2 lata pracy na Uczelni


ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- zaświadczenie dotyczące stażu pracy
- informacje o osiągnięciach w pracy pedagogicznej
- przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą
podjęcia zatrudnienia Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem
zatrudnienia

 

na adres:
UNIWERSYTET ROLNICZY
Studium Wychowania Fizycznego
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków

Opublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 31.05.2012
Dokument oglądany razy: 2134
 
Wersja do druku