RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.11.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacje Ogólne

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE
UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW

(Państwowa szkoła wyższa założona w 1953 r. Od chwili założenia do 1972 r. funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie. W 1972 r. została przemianowana na Akademię Rolniczą Krakowie. 11 kwietnia 2008 r. uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)


al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. /012/ 662-42-44, fax /012/ 633-62-45

http://ur.krakow.pl

NIP: 675-000-21-18
REGON: 000001815

Konto Uniwersytetu Rolniczego:
Bank BPH 67 1060 0076 0000 3210 0014 7293

__________________________________________________________

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
__________________________________________________________


Liczba kierunków studiów i specjalności:

 • stacjonarne I stopnia
  • kierunki: 13 inżynierskich, 3 licencjackie
  • specjalności: 26 inżynierskich, 3 licencjackie
 • niestacjonarne I stopnia
  • kierunki: 10 inżynierskich, 1 licencjackie
  • specjalności: 8 inżynierskich, 1 licencjackie
 • stacjonarne II stopnia
  • kierunki – 5, specjalności - 8
 • niestacjonarne II stopnia
  • kierunki - 5, specjalności - 8
 • stacjonarne III stopnia ( studia doktoranckie) - 8
 • niestacjonarne III stopnia (studia doktoranckie) - 8

Liczba studiów podyplomowych - 28

Liczba studentów

Ogółem – 12470

 • studia stacjonarne I stopnia - 3820
 • studia stacjonarne II stopnia - 42
 • studia stacjonarne jednolite magisterskie - 4379
 • studia niestacjonarne I stopnia - 3641
 • studia niestacjonarne II stopnia - 588


Liczba słuchaczy

 • studia doktoranckie - 145
 • studia podyplomowe - 380


Liczba pracowników (stan na 30 czerwca 2008 r.)

Ogółem – 1390

 • nauczyciele akademiccy – 742, w tym:
  • profesorowie tytularni - 131
  • doktorzy habilitowani - 96
  • doktorzy - 469
  • magistrzy - 46
 • pracownicy nie będący nauczycielami - 648, w tym:
  • administracja - 196
  • pracownicy biblioteczni - 27
  • pracownicy techniczni - 287
  • obsługa - 138

AktualnościOpublikował: Andrzej Koziec
Publikacja dnia: 17.11.2009
Podpisał: Andrzej Koziec
Dokument z dnia: 17.11.2009
Dokument oglądany razy: 32 705